Privacyverklaring

Wij nemen de privacy van (persoonsgegevens) zeer serieus. Keda Consult B.V. verwerkt de persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Welke gegevens verzamelen we?

Wanneer u bent ingeschreven voor onze nieuwsbrief, u zich heeft aangemeld voor een informatie avond of een training, het contactformulier hebt ingevuld, een aankoop hebt verricht of andere aanvragen doet voor één van onze producten en/of diensten, zal gevraagd worden uw gegevens in te vullen. Wij verwerken alleen de gegevens die u zelf aan ons verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

 • Bedrijfsgegevens
  o Bedrijfsnaam
  o Adresgegevens
  o E-mailadres
  o Telefoonnummer
 • Persoonsgegevens
  o Voor- en achternaam
  o Geslacht
  o (mobiele) telefoonnummer
  o (persoonlijk) e-mailadres

Wij verwerken GEEN bijzondere persoonsgegevens.

Doeleinden van gebruik

Keda Consult B.V. verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikbaar bent.
Daarnaast kan Keda Consult B.V. uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van de met u gesloten overeenkomst van een opdracht en de facturatie daarvan.

Delen van gegevens met derden

Keda Consult B.V. verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging van uw persoonsgegevens.

Website bezoek

Op de website van Keda Consult B.V. worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Hierbij zal zonder uw toestemming dus geen persoonsgegevens worden opgeslagen. Keda Consult B.V. gebruikt deze informatie om inzicht te krijgen in de wijze waarop de website wordt gebruikt. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.
Het kan zijn dat op bepaalde delen van onze website wel persoonsgegevens worden gevraagd, bijvoorbeeld bij het aanmelden van een informatie avond of een training. Deze informatie zal door ons uitsluitend worden gebruikt voor het omschreven doeleinde.

Teamviewer gebruik

Om u op afstand van dienst te kunnen zijn maken wij gebruik van het programma TeamViewer. Door middel van dit programma kunnen wij meekijken op uw pc. Van deze teamviewer sessie wordt alleen de tijd genoteerd en een korte omschrijving van de werkzaamheden in ons systeem. Er worden geen gegevens overgenomen, overgezet, gekopieerd of op welke wijze dan ook verspreid of vastgelegd in ons systeem.

Gegevensbeveiliging

Keda Consult B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van de verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. Indien u zich afmeldt voor onze nieuwsbrief zullen de (persoons) gegevens uiterlijk aan het einde van de desbetreffende maand uit ons systeem verwijderd worden. De gegevens in ons boekhoudsysteem bewaren wij tenminste 7 jaar, onder andere om aan al onze wettelijke verplichtingen te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichting door ons verwijderd en vernietigd. De bovenstaande termijn geldt, mits er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaan de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Inzage of aanpassing

U heeft het recht om Keda Consult B.V. te vragen uw gegevens in te zien die zijn opgeslagen. Ook kunt u een verzoek indienen om uw gegevens aan te vullen, te wijzigen of te verwijderen. Dit kunt u doen door een e-mail te sturen naar info@kedaconsult.nl. Wij zullen uw aanvraag zo spoedig mogelijk verwerken waarna een bevestiging verstuurd wordt van de verwerkte wijziging.

U heeft altijd de mogelijkheid om de toestemming voor het verweken van gegevens in te trekken. Hierna zullen wij uw gegevens niet meer verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverklaring op basis van uw eerder verleende toestemming.

Uiteraard helpen wij u graag als u een klacht heeft over de verwerking van uw gegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder; de Autoriteit Persoonsgegevens. Hiervoor kunt u contact met hen opnemen via het formulier op de website: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Afspraak maken

Heeft u vragen, wilt u meer informatie of wilt u een geheel vrijblijvend bezoek van ons bij u op locatie? Bel of mail ons voor een afspraak!

Maak een afspraak!

Contactgegevens

Vestiging in Lekkerkerk:
Bel 0180 - 75 07 13

Vestiging in Barneveld:
Bel 0342 - 78 76 32

E-mail: info@kedaconsult.nl
Of  vul het contactformulier in


     

Afbeeldingsresultaat voor facebook logo  

Scroll naar boven